بلاگ

انواع روش و دستگاه های لاغری

لیپولیز چیست ؟ اگر بخواهم واژه لیپولیز را ترجمه کنم معنای آن تجزیه و خرد کردن چربی خواهد بود .بنابراین لیپولیز اصطلاحی است که به روش های تجزیه و خرد کردن چربی در بدن اطلاق میگردد . لیپوماتیک و لیپوست و اولترازد و لیپولیزر یا لیزر لیپولیز و پال و ویزر و بادی جتتمام این

بیشتر بخوانید